Ekologia jest to określenie wywodzące się z języka greckiego, które nieprzypadkowo zostało dobrane do pojęcia ochrony środowiska zewnętrznego, tak dobrze nam dzisiaj znanego. W końcu ekologia jest niczym innym w dosłownym rozumieniu jak domem i prawem, a zatem zestawienie tych dwóch słów przekłada się na praktykę. Ekologia to nie jest wyłącznie to, co czynią specjalistyczne organizacje czy instytucje działające na rynku ochrony środowiska, ale przede wszystkim nasze, ludzkie, społeczne nawyki i przyzwyczajenia. Musimy wiedzieć, że współcześnie tak dużo mówi się na temat szeroko rozumianej ekologii, że tenże rodzaj dziedziny urósł praktycznie do rangi oddzielnej, prężnie funkcjonującej i silnie rozwijającej się dyscypliny naukowej. Jest to nauka o funkcjonowaniu przyrody, ale także o strukturze otaczającej na natury.

Warto również wspomnieć, że jej celem jest badanie oddziaływać na linii środowisko naturalne, w jakim obcujemy oraz wszelkiego typu występujące obecnie organizmy ? od roślinności, przez owady, gady, płazy, zwierzęta i ludzi. Jest to badanie tychże wzajemnych symbioz między owymi organizmami a także zgłębianie tajników ekosystemów. Musimy wiedzieć, że ekologia za przedmiot swych nadrzędnych badań uznaje przede wszystkim relacje wzajemne między żywymi organizmami oraz abiotycznym środowiskiem.

I tak warto wspomnieć chociażby o tym, że między przyrodą a tymi elementami jej zachodzą wielorakie interakcje, które właśnie poddawane są szczegółowym i skrupulatnym badaniom. Jest to na chwilę obecną samodzielna nauka, która mocno rozwijała się w wieku dziewiętnastym. Musimy mieć świadomość, iż jest to nauka na temat egzystencji przyrody ale też w dużym stopniu egzystencji człowieka w owej przyrodzie. Ekologia wykazuje bardzo silne powiązania z dziedzinami innych nauk, w tym filozofią czy też sozologią.

Ekologia ma dzisiaj, wraz z biegiem czasu i coraz silniejszym rozwojem, dużo szersze znaczenie. Okazuje się często nawiązaniem do nauki o ochronie środowiska, ale tez ekofilozofii czyli filozofii ekologicznej oraz działalności społecznej. Można mówić o wyodrębnieniu dwóch nadrzędnych, zupełnie podstawowych działów ekologii, wśród których wyszczególnia się ekologię gatunku i ekologię zespołów wielogatunkowych. I tak w tym drugim zakresie chodzi o rozmaite badania na temat związany z ekosystemami i ich typem działania. Do tego mowa tu również o synekologii oraz biocenologii. I tak ekologia obejmuje autekologię czyli osobną naukę, jaka dotyczy istnienia organizmów pojedynczych, występujących obecnie w środowisku.

Ten rodzaj nauki jest mocno zbliżony do tak zwanej fizjologii gatunku. Kolejna działka w obrębie ekologii to synekologia już wyżej wspomniana, jaka zajmuje się analizowaniem form życia całych grup osobników. Kolejny typ to ekologia populacyjne a także ekologia ewolucyjna. Jeszcze co innego to podział ekologii w zależności od tego, jakie są stosowane metody prowadzonych w jej obrębie badań. Na tejże podstawie można mówić o ekologii molekularnej, ekologii funkcjonalnej oraz ekologii opisowej. W zakresie ekologii opisowej występuje naturalna historia, jaka jest po prostu analizą faktów na temat egzystowania w środowisku naturalnym rozmaitych formacji czy to zwierzęcych czy też roślinnych. Obejmuje ona zatem biogeografię a także zoogeografię. Ekologia funkcjonalna z kolei zajmuje się badaniami i sposobami a w zasadzie poszukiwaniami dostępnych obecnie sposobów realizacji analiz na temat oddziaływania pojedynczych jednostek na ekologię i odwrotnie.

Jeżeli natomiast chodzi o ekologię molekularną, to opiera się ona na ocenie realizowanej w sferze bioróżnorodności.