Jest to jeden z działów naszej gazety, w ramach której omawiamy wszystkie kwestie, które są związane z naszym województwem, polityką, gospodarką i ekonomią. Omawiamy sprawy, które mogą bezpośrednio dotyczyć życia mieszkańców i w ten sposób mieć na nie przemożny wpływ. Z pewnością odpowiednie podejście do wszystkich z tym związanych zagadnień oraz kwestii może być bardzo ważne, a to z tego też punktu widzenia, iż decydują o tym, czy miejsca pracy powstaną nowe, czy też nie. Jeśli nie będzie nowych miejsc pracy, to mogą być poważne problemy, gdy idzie o prezentacje wszystkich z tym związanych zagadnień oraz kwestii.

Trzeba także pamiętać, iż sprawy polityczne mogą być bezpośrednio związane z losem naszego województwa, które niestety do najbogatszych nie należy. Tym samym trzeba wprowadzić zmiany, które pozwolą na wyrównanie poziomu życiu, pomiędzy województwami zachodnimi, a wschodnimi. Moim zdaniem prezentacja tego zagadnienia może być niezwykle ważna dla wielu osób, które w ten sposób będą mogły dowiedzieć się o działaniach, które są podejmowane przez sejmik województwa oraz inwestycjach, które są związane z naszym województwem. Tym samym, musielibyśmy bardzo ostrożnie podejść do wszystkich z tym związanych zagadnień, które mogą oddziaływać na nasze bezpośrednie życie.

Uważamy, że jest to najważniejszy dział, z tego też powodu do niego mamy przesuniętych najwięcej pracowników, aby móc tworzyć rzetelne informacje na ten temat. Zazwyczaj można je znaleźć na pierwszych stronach gazety, aby dowiedzieć się, co się dzieje w naszym regionie.